Indien u betalingen verricht aan personen waarvan u meent dat deze niet bij u in loondienst werkzaam zijn, dan dient u voor 1 februari aanstaande opgave te doen aan de belastingdienst van de bedragen die u aan deze derden heeft uitbetaald. Het is zaak om tevens te controleren of u van iedere freelancer die voor u werkt een geldige Verklaring Arbeidsrelatie heeft waaruit blijkt dat deze persoon zelfstandige is. Daarnaast is het raadzaam geregeld een verklaring van een accountant voor iedere freelancer te vragen waaruit blijkt dat verschuldigde belastingen juist en tijdig zijn afgedragen. U beperkt hiermee de risico’s van naheffingen en boetes. Wij wijzen u er overigens op dat een Verklaring Arbeidsrelatie afgegeven door de belastingdienst geen volledige rechtszekerheid biedt over het uiteindelijke oordeel van het UWV.