Wilt u iemand in dienst nemen vanuit een uitkering maar twijfelt u? Vraag het UWV dan om een proefplaatsing. De werknemer behoudt dan in de eerste 2 maanden zijn uitkering en hoeft u nog geen salaris te betalen.

Een ‘proefperiode’ voor baan voor langere tijd

U kunt om een proefplaatsing vragen voor iedereen met een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, Ziektwet- of WW-uitkering die moeilijk aan het werk komt. Komt de werknemer uit een WW-uitkering, dan geldt als extra voorwaarde dat hij minimaal drie maanden werkloos moet zijn geweest. Voorwaarde voor de proefplaatsing is dat u de bedoeling heeft om een dienstverband van minimaal 6 maanden aan te bieden voor ten minste hetzelfde aantal uren als tijdens de proefplaatsing. De eerste twee maanden dat het UWV de uitkering doorbetaalt, kunt dus ook beschouwen als een normale proefperiode.

Let op!
U moet de intentie hebben een dienstverband van tenminste 6 maanden aan te gaan voor ten minste hetzelfde aantal uren als tijdens de proefperiode.

Wel een aansprakelijkheidsverzekering

Bij toekenning van de proefplaatsing kan de werknemer 2 maanden met behoud van zijn uitkering bij u komen werken. Gedurende die periode is de werknemer nog niet bij u in dienst. U moet tijdens de proefplaatsing wel zorgen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor de werknemer.

Tip:
De proefplaatsing kan soms, op verzoek, verlengd worden naar maximaal 6 maanden.  Bijvoorbeeld als een werknemer door zijn ziekte of handicap maar 1 dag per week kan werken.