Werkgevers mogen onder voorwaarden vaste vergoedingen onbelast aan hun werknemers verstrekken. Een vaste reiskostenvergoeding mag alleen verstrekken, indien sprake is van een vaste werkplek. Dit kan soms tot problemen leiden indien de werknemer niet altijd naar dezelfde werkplek reist. Om in deze situaties tegemoet te komen heeft de Belastingdienst de regeling per 1 januari 2007 versoepeld.

De standaard methode werkt als volgt. Er is sprake van een vaste arbeidsplaats indien in tenminste 36 weken (70% van 52 weken) de arbeidsplaats wordt bezocht. Bij de berekening van de onbelaste vergoeding moet u van 206 werkdagen uitgaan (260 werkdagen minus 54 dagen voor vakantie, ziekte etc.). Is de totale reisafstand meer dan 150 kilometer, dan is nacalculatie van de vaste reiskostenvergoeding verplicht.

Indien niet altijd naar dezelfde arbeidsplaats wordt gereisd kunnen er problemen ontstaan. Daarom staat de Belastingdienst toe dat per 1 januari 2007 de vaste reiskostenvergoeding vaker mag worden toegekend. Deze methode werkt als volgt:

Er wordt uitgegaan van 214 (i.p.v. 206) werkdagen per jaar met een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer. Voorwaarde is dat de werknemer op tenminste 150 dagen (70% van 214) naar de vaste arbeidsplaats reist. Deze berekeningsmethode geldt niet als de werknemer reist per taxi, luchtvaartuig, schip of een ter beschikking gesteld vervoermiddel.

Het aantal dagen (214 en 150) moet u naar evenredigheid toepassen wanneer de werknemer minder dan 5 dagen per week werkt, de dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar, de reisafstand wijzigt door bijvoorbeeld verhuizing of wanneer de vaste reiskostenvergoeding wordt gestopt.

Tip
Bij werknemers die een vaste reiskostenvergoeding ontvangen kunt u per 1 januari 2007 gebruik maken van een versoepelde regeling.