De Belastingdienst waarschuwt voor valse telefoontjes over het betalen van een belastingschuld. Daarbij doet iemand zich voor als medewerker van de Belastingdienst. In zo’n telefoongesprek wordt vaak gezegd dat u meteen geld moet overmaken. Ga niet in op een dergelijk verzoek!

Telefonische afspraken

Het is niet ongebruikelijk dat de Belastingdienst u belt voor afspraken over het betalen van een belastingschuld. Daarbij houdt de medewerker van de Belastingdienst zich altijd aan de volgende regels:

  • Er wordt altijd verwezen naar eerdere correspondentie met u. Denk bijvoorbeeld aan een aanslag of een betalingsherinnering.
  • Er wordt nooit gevraagd om uw bankgegevens, wachtwoorden of inlogcodes. Betalingen maakt u alleen over op een bankrekeningnummer van de Belastingdienst. Welk bankrekeningnummer dat is, staat in het bericht (zoals een aanslag of een betalingsherinnering) dat u van de Belastingdienst heeft ontvangen.
  • Spreekt de Belastingdienst met u een betalingsregeling af, dan worden deze afspraken altijd bevestigd.

Krijgt u een telefoontje van iemand die zich niet aan bovenstaande regels houdt, dan weet u zeker dat dit geen medewerker is van de Belastingdienst! Ga in dat geval op geen enkel verzoek in!