BV

3 jul 2019

Verlies op rekening-courant aftrekbaar?

2019-07-03T11:46:45+01:00Categorieën: Nieuws & Tips voor het MKB|Tags: , |

Als u als dga geld leent aan uw bv, kan een dergelijke lening aftrekbaar zijn op het moment dat duidelijk wordt dat uw bv deze niet meer terug kan betalen. Dit kan alleen als er sprake is van een zakelijke lening. Of dit zo is, hangt af van de feiten en omstandigheden.

13 jun 2019

Btw holding niet zonder meer aftrekbaar

2019-06-13T11:24:38+01:00Categorieën: Nieuws & Tips voor het MKB|Tags: |

Bij holdingmaatschappijen is de aftrek van btw afhankelijk van de vraag of zo'n maatschappij als ondernemer is aan te merken dan wel deel kan uitmaken van een fiscale eenheid. Over het algemeen kan worden gezegd dat een holding die niets anders doet dan het enkel houden van aandelen, geen ondernemer is en daarom geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.