Als ik ondernemers vraag voor welk doel zij een cashflow planning willen reageren zij vaak met “cashflow is cashflow toch?” Niet dus! Er zijn meerdere soorten Cashflow planning:

 • Korte termijn
 • Lange termijn
 • Geïntegreerde prognose
 • Direct
 • Indirect

Korte termijn

Korte termijn cashflowplanning is voor een periode van 1 maand tot grofweg 1 kwartaal vooruit.

Doel is een dagelijkse of wekelijkse planning van inkomsten en uitgaven om de cashpositie van je onderneming te managen. Korte termijn cashflow planning maakt bijvoorbeeld inzichtelijk of te late betaling door een opdrachtgever tot tekorten leidt waardoor je bijv. lonen, belastingen en crediteuren niet tijdig meer kunt betalen. Onze Cashflowplanner is een typische korte termijnplanning die wij vaak gebruiken om met klanten per kwartaal te plannen.

Lange termijn

Lange termijn cashflowplanning is meer strategisch en voor een periode van 2 tot 5 jaar. Doel is grip te krijgen op de impact van de gekozen strategie en geformuleerde doelen voor de komende 3 tot 5 jaar op resultaten, balans en cash. Lange termijn cashflowplanning geeft de verwachte cashposities per maand voor de komende 12 maanden en per jaar voor de volgende jaren.

Geïntegreerde prognose

Bij geïntegreerde planning wordt een totaalplanning gemaakt van resultaten, balansen en cashflow.

Voor lange termijnplanning maken wij altijd gebruik van de geïntegreerde prognose. De koppeling van de componenten resultaten, balansen en cashflow zorgt er namelijk voor dat de prognose nauwkeurig en betrouwbaar is.

Op zich is het ook mogelijk de geïntegreerde prognose te gebruiken voor korte termijnplanning, maar dat levert dan veel extra werk op terwijl je eigenlijk alleen geïnteresseerd bent in de verwachte cashpositie.

Direct

De directe methode gaat uit van werkelijke inkomsten en werkelijk uitgaven. Een cashflow overzicht opgemaakt met de directe methode geeft inzicht in je inkomsten en uitgaven. Je ziet wat er werkelijk is ontvangen en waar je dat aan uitgegeven hebt. Cashflowplanning volgens de directe methode doet precies hetzelfde, maar dan voor de toekomst.

Cashflowplanning via de directe methode is bij uitstek geschikt voor de korte termijn. Bij korte termijnplanning ben je meer gericht op werkelijke inkomsten en uitgaven dan op de resultatenrekening.

Plan je per maand of kwartaal, dan is de directe methode het meest geschikt.

Indirect

De indirecte methode gaat uit van gegevens uit de resultatenrekening en balans. Er worden correcties uitgevoerd voor “non-cash” items in de resultatenrekening en mutaties in balansposten om tot de mutatie in liquide middelen te komen. Non-cash items zijn bijvoorbeeld afschrijvingen en mutaties in voorzieningen. Deze posten beïnvloeden wel het resultaat, maar niet de cashpositie van je onderneming.

3-jaarsprognose

Ik ben van mening dat ieder bedrijf de doelstellingen voor de komende 3 tot 5 jaar in financiële budgetten moet vastleggen. Het stellen en vastleggen van doelen schept focus voor jou en je team. Ondernemingen die doelen stellen zijn significant meer waard!

Voor lange termijnplanning maken wij gebruik van onze business Valuation tool. Met de business Valuation Tool heb je 12 maanden detailprognoses van resultaten, cashflow en balansposities plus totaalprognoses voor de volgende 2 jaar. Met scenariobeheer wordt de impact van beslissingen nu op cashflow en resultaten over 36 maanden direct getoond. Zo bouw je systematisch aan een succesvolle toekomst!

Hoe plan jij je cashflow en 3-5 jaardoelen?

 • Heb je een vast proces voor een doorlopende 3-jaarsprognose?
 • Vertaal je die ook systematisch door tot korte termijnplanningen per kwartaal?
 • Test je je lange termijndoelen ieder kwartaal door vergelijking met de werkelijke cijfers?

Wellicht zijn onze cashflowplanner en business Valuation Tool iets voor jou.

Geïnteresseerd? Stuur een bericht en ik neem contact met je op.

Ook interessant: 7 valkuilen voor je cashflow

Corlin van Oeveren

Ik coach ambitieuze ondernemers die:

 • Met hun onderneming tussen 1 en 10 miljoen omzetten
 • Serieus werk willen maken van vermogensgroei
 • Financiële onafhankelijkheid nastreven bij hun groeistrategie, behalen van gestelde doelen en bereiken van financiële onafhankelijkheid.

Voor deze ondernemers hebben wij een unieke aanpak ontwikkeld voor een volledig ingerichte finance functie die hun onderneming echt verder helpt.

Benieuwd naar mijn aanpak?

Stuur mij dan een bericht, vertel wat over je onderneming en wat jij wil bereiken.