Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten en wilt u net als vele andere mkb-ondernemers internationaal gaan? Dan adviseren wij u dit goed voor te bereiden. Met een goede voorbereiding en de juiste partners bespaart u tijd, geld en energie. U kunt hierdoor kansen grijpen en valkuilen omzeilen. Kortom, beter ondernemen. De eerste stap naar internationaal succes is gezet.

Schrijf een goed plan

Aan de andere kant van de grens liggen volop kansen. U wilt er het liefst vandaag nog aan de slag. Wees slim en maak eerst een goed plan. Het begint met de kernvraag wat uw drijfveer is om internationaal te gaan ondernemen. Het antwoord hierop legt de basis voor uw exportstrategie en is bepalend voor de te zetten stappen. Verzamel om te beginnen zo veel mogelijk informatie en leg contact met collega-ondernemers. Wat zijn hun ervaringen, tips en adviezen? Ga ook te rade bij overheidsinstanties, zoals de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) of de Nederlandse ambassade in het buitenland.

Tip:
Speciaal voor ondernemers met grensverleggende ambities is er de app NL exporteert.

Om de buitenlandse markt op te gaan, moet u als ondernemer weten wat de sterke en zwakke punten van de huidige organisatie zijn. Zijn de mensen in het bedrijf er klaar voor? Kunt u het logistiek organiseren? Hoe wordt het buitenlandse avontuur gefinancierd? Naast deze interne analyse is het van belang om grondig de kansen en bedreigingen van de buitenlandse markt in kaart te brengen. Van belang is bijvoorbeeld of u zich op de B2C- of B2B-markt richt, wie uw concurrentie is, of uw producten of diensten wel of niet uniek genoeg zijn en met welke distributiemogelijkheden en culturele verschillen u te maken krijgt. Verken de buitenlandse markt grondig.

Tip:
Om u te helpen, is er de regeling Starters International Business voor advies en ondersteuning bij het formuleren van uw exportstrategie. Informeer ook bij uw Kamer van Koophandel.

Met deze interne en externe analyse in de hand, krijgt u een goed beeld in hoeverre u exportproof bent. Maar u moet ook rekening houden met de toepasselijke wet- en regelgeving in het betreffende land. Als u zaken doet met klanten buiten de EU, zult u veelal ook met douaneformaliteiten van doen krijgen.

Let op!
Wees op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving voor uw product of dienst. Heeft u keurmerken of certificaten nodig? Om dit te achterhalen, moet u weten wie uw klant is en waarvoor uw product gebruikt wordt. Bij RVO.nl is er per land informatie beschikbaar.

Financiering: wat is mogelijk?

Internationaal zakendoen, betekent investeren. Hoe gaat u dit financieren? Welke betalingsvormen zijn er? Welke risico’s loopt u? Is er zekerheid omtrent de betaling te regelen? Kunt u voor steun aankloppen bij de overheid? Hier volgen enkele tips.

Het is voor u de normaalste zaak. Na het leveren van het goed of dienst stuurt u uw buitenlandse afnemer een factuur en vertrouwt u erop dat de factuur tijdig betaald wordt. Dat doen immers al uw klanten. Maar wat nu als later of niet betaald wordt? Exporteert u voor aanzienlijke bedragen aan buitenlandse afzenders, dan is een exportkredietverzekering voor u het overwegen waard.

Tip:
Met het toenemende handelsrisico wordt het afdekken van betalingsrisico’s belangrijker. De verzekeringspremie varieert naar gelang omzet, transactie en risicoprofiel. U kiest voor veilig!

Een veelgebruikte betaalmethode is het gebruik van cheques en wissels. Het zijn onvoorwaardelijke betalingsopdrachten om u te betalen. Ook kunt u gebruikmaken van een documentair incasso of een letter of credit. De bank is dan tussenpersoon. De afnemer betaalt bij levering van de goederen aan de bank en als de documenten van de leverancier in orde zijn, vindt de betaling plaats. Afhankelijk van de valuta waarmee u zakendoet, loopt u een wisselkoersrisico. U kunt dit afdekken, bijvoorbeeld door een vreemdevalutarekening te openen.

De overheid biedt als stimulans voor internationaal ondernemen meerdere programma’s en subsidies. Voor de actuele regelingen kunt u terecht bij RVO.nl. Hoe kunt u in 2016 geld verdienen met hulp van de overheid? Neem daarvoor contact met ons op.

Let op de btw!

Doet u zaken met buitenlandse afnemers, dan krijgt u te maken met andere btw-regels. Wie betaalt de btw, wie draagt de btw af en in welk land? Bestaat er recht op teruggave van buitenlandse btw? Zijn de afnemers gevestigd binnen of buiten de EU? U heeft van doen met onze eigen btw-regels en veelal de regels in het exportland. Gaat u goederen exporteren naar landen buiten de EU, dan brengt u de buitenlandse afnemer 0% aan btw in rekening. U moet aan de hand van uw administratie wel kunnen aantonen dat de goederen de EU verlaten hebben. Levert u geen goederen maar wel diensten aan afnemers buiten de EU, dan is het relevant te weten of de prestatie voor de btw in Nederland of in het niet-EU-land is belast.

Levering van goederen

Levert u binnen de EU goederen aan een buitenlandse ondernemer die in zijn eigen land btw-aangifte doet en daarmee beschikt over een btw-identificatienummer, dan verricht u een intracommunautaire levering en is het 0% btw-tarief van toepassing. Op de factuur vermeldt u het tarief van 0% btw, het btw-identificatienummer van uw klant en een aanduiding waaruit blijkt dat het een intracommunautaire levering betreft.

Let op!
Alleen met het btw-identificatienummer heeft u de zekerheid dat uw klant ook daadwerkelijk ondernemer is. Anders mag u het 0%-tarief niet toepassen. Controleer dan ook het door uw klant opgegeven btw-nummer.

Heeft de klant geen btw-identificatienummer, terwijl de goederen aldaar wel worden afgeleverd, dan gelden voor u de btw-regels voor afstandsverkopen. U moet als leverancier in beginsel buitenlandse btw berekenen en afdragen. Onder voorwaarden is er de keuze om in plaats van buitenlandse btw, toch Nederlandse btw in rekening te brengen.

Levering van diensten

Bij grensoverschrijdende diensten is de hoofdregel dat de dienst belast is in het EU-land waar de afnemer is gevestigd. Kan de buitenlandse afnemer van de dienst zijn btw-identificatienummer aan u overhandigen en is dit nummer ook daadwerkelijk van hem, dan kunt u er in principe van uitgaan dat de btw verlegd kan worden en dat uw klant de btw in zijn land verschuldigd is. In dat geval is er sprake van een intracommunautaire dienst. U noteert op de factuur ‘btw verlegd’ of ‘VAT reverse charge’ en u vermeldt het btw-identificatienummer van de afnemer. Er gelden uitzonderingen, waarbij u dan soms toch Nederlandse btw of buitenlandse btw in rekening brengt/moet brengen.

Let op!
Voor bepaalde goederen en diensten en in bijzondere situaties gelden specifieke btw-regels. Per 1 januari 2015 zijn de btw-regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten verricht aan niet-belastingplichtige afnemers, gewijzigd. Doe tijdig een beroep op onze deskundigheid.

Tot slot

Met deze advieswijzer willen wij u als internationaal ondernemer in spe voorbereid op weg helpen. Vergroot uw kans op succes bij de entree op de buitenlandse markt.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze advieswijzer dan kunt u altijd contact met ons opnemen.