Fiscaal vriendelijk rijden. Is dat nog mogelijk nu wederom de autobelastingen voor 2016 zijn aangescherpt? Het kan nog steeds, maar de voordelen worden wel steeds minder. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. Hoewel steeds beperkter, kunt u ook in 2016 nog gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

Bijtelling privégebruik auto

Voor de meeste auto’s van de zaak waar ook privé mee wordt gereden, geldt een standaardbijtelling van 25% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Voor zuinige auto’s gelden echter lagere bijtellingspercentages. Daarbij geldt dat hoe zuiniger de auto is (hoe minder CO2-uitstoot), des te lager de bijtelling wordt. Ook in 2016 zijn de CO2-grenzen weer verder aangescherpt. In 2017 worden weer wijzigingen verwacht.

De wijzigingen in de autobelastingen voor de periode 2017 tot en met 2020 zijn opgenomen in een wetsvoorstel.

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft gedurende 60 maanden geldig. Pas na deze periode wordt het percentage opnieuw vastgesteld.

Let op!
Op dit moment geldt na de periode van 60 maanden weer een nieuwe periode van 60 maanden tegen het nieuw vastgestelde bijtellingspercentage. In het wetsvoorstel is opgenomen om vanaf 2017 nog maar 1 keer termijn van 60 maanden toe te passen. Daarna zal de bijtelling aan de hand van de dan geldende percentages worden vastgesteld.

Tip:
Voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de bijtelling beperkt tot maximaal het bedrag dat in een jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht. Bereken daarom wat voor u het voordeligst is!

Wordt de auto in 2016 voor het eerst op kenteken gezet, dan gelden de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

Soort auto
 Bijtelling CO2-uitstoot alle brandstofsoorten
Nulemissie 4% 0
Vrijwel nulemissie 15% 1 t/m 50
Zuinig 21% 51/m 106
Overig 25% Vanaf 107

Uit het wetsvoorstel komt naar voren dat de plannen zijn om vanaf 2017 de standaardbijtelling vast te stellen op 22%. Voor auto’s zonder CO2-uitstoot is dan een bijtelling van 4% gepland. Auto’s met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gr/km worden geconfronteerd met een stapsgewijze verhoging van de bijtelling van 17% in 2017 en 19% in 2018 tot 22% vanaf 2019.

Voor een nieuwe auto gelden in 2017, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

Soort auto
 Bijtelling CO2-uitstoot alle brandstofsoorten
Nulemissie 4% 0
Vrijwel nulemissie 17% 1 t/m 50
Overig 22% Vanaf 51

Tip:
Het is minder aantrekkelijk om in 2016 een nieuwe auto van de zaak aan te schaffen met een CO2-uitstoot vanaf 107 gr/km. Bij aanschaf van een dergelijke auto in 2016, krijgt u gedurende 60 maanden te maken met een bijtelling van 25%. Schaft u dezelfde auto nieuw aan in 2017 dan bedraagt de bijtelling volgens het wetsvoorstel 22% gedurende 60 maanden.

De plannen vanaf 2019 zijn om de standaardbijtelling op 22% te handhaven. Alleen auto’s zonder CO2-uitstoot krijgen dan volgens de plannen nog een lagere bijtelling. Deze bedraagt vanaf 2019 dan 4% tot een catalogusprijs van € 50.000 en 22% voor zover de catalogusprijs hoger is. Voor waterstofpersonenauto’s geldt volgens de plannen een bijtelling van 4% ongeacht de catalogusprijs van de auto.

Een bijtelling kan overigens helemaal achterwege blijven indien u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto heeft gereden. Woon-werkkilometers worden daarbij gezien als zakelijk, ook als u thuis gaat lunchen.

Let op!
Is uw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 25% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde in het economisch verkeer! Bij een lage CO2-uitstoot van de auto kan dit percentage mogelijk verlaagd worden. Uw auto moet dan voldoen aan de CO2-uitstoot zoals die ook geldt voor auto’s jonger dan 15 jaar. 

Milieu-investeringsaftrek

Ook vanaf 2016 zijn de fiscale investeringsvoordelen weer verder ingeperkt. Er bestaat tevens in 2016 geen recht  op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Voor de waterstofpersonenauto is echter wel weer recht op 75% willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) over een bedrag van maximaal € 50.000. In 2016 geldt de milieu-investeringsaftrek (MIA) voor de waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km, voor de elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km en voor de plugin-hybride met een CO2-uitstoot van maximaal 30 gr/km (niet zijnde een dieselauto). Hierbij gelden verschillende aftrekpercentages en zijn er maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.

Soort auto  MIA%
 Maximaal in aanmerking te nemen inversteringsbedrag
Waterstofpersonenauto  
 (CO2-uitstoot = 0)
 36% € 50.000

Elektrische auto
 (CO2-uitstoot = 0)

 36% € 50.000
 Plug-in hybride 
 (CO2-uitstoot maximaal 30
 27% € 35.000

Ook voor de oplaadpaal van uw auto geldt in 2016 nog de MIA. Het aftrekpercentage voor de oplaadpaal bedraagt 36%. Daarnaast mag u op deze laadpaal voor 75% willekeurig afschrijven.

Motorrijtuigenbelasting

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting (MRB) is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de CO2-uitstoot van uw auto. Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km geldt in 2016 een vrijstelling. Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km gold in 2015 nog een vrijstelling MRB. Vanaf 2016 betaalt u voor deze auto’s echter een halftarief (dat wil zeggen de helft van het tarief dat voor een gewone personenauto geldt).

BPM

Als uw auto op kenteken wordt gezet, wordt BPM geheven. Deze BPM zorgt er mede voor dat auto’s in Nederland duur zijn.

De hoogte van de BPM is voor personenauto’s gebaseerd op de CO2-uitstoot. In 2016 geldt alleen nog een vrijstelling BPM voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Deze vrijstelling geldt ook nog in 2017. Voor personenauto’s waarvoor geen vrijstelling geldt, is de BPM hoger naarmate de CO2-uitstoot groter is.

Let op!
Als een auto waarvoor een vrijstelling gold op basis van de CO2-uitstoot dusdanig wordt gewijzigd dat deze niet meer voldoet aan de voorwaarden, wordt alsnog BPM geheven.

Tip:
Ondernemers kunnen voor een bestelauto een beroep doen op een vrijstelling BPM. De belangrijkste voorwaarde is dat meer dan 10% van de jaarlijks gereden kilometers zakelijke kilometers zijn.

Tot slot

Het aanschaffen van een energiezuinige auto levert ook in 2016 nog een aantal fiscale voordelen op. Over deze fiscale voordelen in het algemeen heeft u in deze advieswijzer kunnen lezen. Neem voor uw specifieke situatie contact met ons op.