Wanneer aangifte doen

Heeft u in 2014 een schenking gekregen?

Dan moet u aangifte schenkbelasting doen als:

 • U een aangifteformulier schenkbelasting heeft ontvangen

 • U de schenking van uw ouder(s) hebt gekregen en de schenking meer dan € 5.229 bedraagt

 • U de schenking niet van uw ouder(s) hebt gekregen en de schenking meer dan € 2.092 bedraagt

Uiteraard kunnen wij de aangifte voor u voorbereiden.

Wij hebben daarvoor de volgende informatie nodig:

 • NAW gegevens + geboortedatum schenker

 • Datum van schenking

 • Hoogte bedrag schenking

 • Is sprake van 1 of meer schenkingen

 • Doet u een beroep op de tijdelijke verruimde vrijstelling van 2014 (max € 100.000)

 • Doet u een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling (tussen 18 en 40 jaar)

 • Doet u een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning (tussen 18 en 40 jaar)

 • Doet u een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor financiering van een dure studie

Na ontvangst van alle relevantie informatie zullen wij het aangifteformulier voorbereiden en ter ondertekening aanbieden. Wij kunnen de aangifte schenkbelasting voor bovenstaande opties voor u verzorgen voor € 125,- excl. BTW.

Uiteraard kunt u de aangifte ook zelf doen. U kunt het aangifteformulier vinden op:

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aangifte_recht_van_schenking_suc0632z41fol.pdf

Indienen aangifteformulier

Het aangifteformulier dient door de ontvanger en schenker ondertekend te worden.

Let op: de aangifte moet voor 1 maart 2015 binnen zijn bij de belastingdienst!
Moet u aangifte doen, maar kan dat niet op tijd? Dan moet u voor de inleverdatum uitstel (laten) aanvragen.