Het kabinet stelt € 80 miljoen beschikbaar voor subsidies aan huiseigenaren. Particulieren en verenigingen van eigenaren (VvE’s) kunnen hiermee hun koopwoningen energiezuiniger maken.

De subsidie wordt alleen gegeven als er meerdere energiebesparende maatregelen of een combinatie van energiebesparende maatregelen worden genomen. Voor een enkelvoudige maatregel geldt dus geen subsidie, omdat men ervan uitgaat dat mensen één energiebesparende maatregel ook wel zonder subsidie zullen nemen.

Niet voor zonnepanelen

De subsidie is uitdrukkelijk bedoeld voor energiebesparende maatregelen. Zij kan dus niet worden gebruikt voor duurzame opwekking van energie zoals zonnepanelen. Voor de zomer zullen de precieze voorwaarden voor de maatregelen bekend worden gemaakt.

Lening

De subsidie zal een deel van de kosten van de genomen energiebesparende maatregelen dekken. Voor de overige kosten kan de huiseigenaar een lening krijgen tegen aantrekkelijke voorwaarden van het NEF (Nationaal Energiebespaar Fonds). Voor het verlagen van de rente die het NEF voor zijn leningen in rekening brengt, heeft het kabinet een additionele € 10 miljoen beschikbaar gesteld.

Energieakkoord

De subsidie blijkt nodig nu de doelstelling uit het Energieakkoord voor wat betreft het energiezuiniger maken van woningen in 2020, niet gehaald dreigt te worden.