Wanneer u enkele jaren buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan bent u wellicht in die periode niet verzekerd geweest voor de AOW. Dat betekent dat u vanaf uw AOW-leeftijd dan een lager AOW-pensioen ontvangt. Om dit te voorkomen kunt u zich vrijwillig verzekeren. De regels voor het vrijwillig kunnen inkopen van ontbrekende AOW-opbouwjaren worden echter fors aangescherpt.

Strengere voorwaarden

Wilt u ontbrekende AOW-opbouwjaren inkopen, dan kunt u alleen onverzekerde jaren inkopen als u in die jaren niet ergens anders (in het buitenland) een wettelijke verplichte ouderdomsverzekering had. Bovendien gelden per 24 maart 2014 ook nog de volgende voorwaarden:

  • U kunt alleen inkopen als u op het moment van inkoop in Nederland verplicht verzekerd bent voor de AOW én u hier werkzaam bent, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige (de arbeidsvoorwaarde).
  • U moet minstens vijf jaar verplicht verzekerd zijn geweest voor de AOW (verzekeringsvoorwaarde) én minstens vijf jaar in Nederland in dienstbetrekking of als zelfstandige hebben gewerkt (arbeidsverledenvoorwaarde).

Let op!
De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met de aanscherping van de inkoopregels voor een vrijwillige AOW-verzekering. Zodra die instemming er is, werkt de aanscherping terug tot en met 24 maart 2014. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt sinds 24 maart al rekening met de strengere voorwaarden.

Minimumpremie fors omhoog

Recent is bekend geworden dat ook de minimum-inkooppremie fors omhoog is gegaan met terugwerkende kracht tot en met 24 maart 2014. Voor die minimumpremie wordt niet meer uitgegaan van het feitelijk inkomen en het minimumpremiepercentage in het verleden. De minimumpremie over elk in te kopen jaar wordt nu gelijkgesteld aan de premie die in het jaar van inkoop zou moeten worden betaald over het wettelijk minimumloon. Dat betekent een forse stijging.

Bedroeg de minimumpremie per in te kopen jaar eerst € 507, dat wordt nu € 2.429. Is uw inkomen in een jaar hoger dan het wettelijk minimumloon, dan hangt de premie af van uw inkomen in dat jaar. Er is wel een maximumpremie. Die is dit jaar vastgesteld op € 5.069.