Voor de belastingaangifte 2007 is op de site van de Belastingdienst het aangifteprogramma 2007 te downloaden. Bij de controle van de aangifte 2007 zal de Belastingdienst extra aandacht besteden aan het box 3-inkomen.

Aangifte 2007
Heeft u een aangiftebrief of -biljet gehad, dan moet u voor 1 april 2008 aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen doen. Als u dit voor 1 april 2008 doet, krijgt u voor 1 juli 2008 nog bericht van de Belastingdienst. U kunt elektronisch of op papier aangifte doen. Voor de elektronische aangifte is op de site van de Belastingdienst het aangifteprogramma 2007 te downloaden. Voor de ondertekening van de elektronische aangifte heeft u uw DigiD-inlogcode nodig. Als u deze code nog niet in uw bezit heeft, kunt u die aanvragen via www.digid.nl.

Heeft u geen aangiftebrief- of biljet voor 2007 gehad en verwacht u meer dan € 13 terug van de Belastingdienst, dan kunt u ook aangifte doen met het aangifteprogramma. U kunt dit geld tot en met 31 december 2012 terugvragen.

Let op:
Dit jaar zal de Belastingdienst bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting 2007 extra aandacht besteden aan box 3. Hierin moet u onder andere uw eventuele spaartegoeden, beleggingen, tweede woning of verhuurde woning aangeven.