Het is voortaan mogelijk om uw re-integratieverslag online bij het UWV aan te leveren via het werkgeversportaal UWV. Dat meldt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen in een nieuwsbericht.

Is uw werknemer ziek dan moet u er samen voor zorgen dat hij weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Zowel u als uw werknemer hebben re-integratie plichten en taken. Die re-integratie moet u vastleggen in het re-integratieverslag. Is uw werknemer na ruim anderhalf jaar ziekte nog steeds niet (volledig) aan het werk dan kan hij een WIA-uitkering gaan aanvragen. Hiervoor is het re-integratieverslag nodig. Voortaan kunt u dit re-integratieverslag ook online aanleveren via het werkgeversportaal UWV.

Let op! 
Een compleet re-integratieverslag is belangrijk. Aan de hand hiervan kijkt het UWV namelijk of u er alles aan heeft gedaan om uw zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Heeft u onvoldoende gedaan dan kan het zijn dat u na twee jaar ziekte het loon van uw werknemer langer moet doorbetalen.