Wist u dat u als ondernemer verplicht bent energiebesparende maatregelen te treffen? Deze verplichting geldt voor investeringen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Dit staat in de Wet milieubeheer. Tot nu toe werd deze richtlijn niet of nauwelijks onder de aandacht gebracht.

In 2013 heeft Nederland met een aantal partijen het SER Energieakkoord voor duurzame groei afgesloten. Een van de doelstellingen uit dit akkoord is dat in 2020 het bedrijfsleven jaarlijks 20 procent minder energie verbruikt dan het nu doet. Daarnaast moeten de mobiliteits- en transportsector in 2050 de broeikasgassen met 60 procent reduceren ten opzichte van 1990.

Richtlijnen zijn aangescherpt

Omdat de doelstelling van 20 procent energiebesparing in 2020 waarschijnlijk niet gehaald wordt, zijn de richtlijnen aangescherpt. Ook zal de overheid het milieubeheer strenger handhaven. Op 1 oktober 2015 is het Wijzigingenbesluit Activiteitenbesluit ‘de vierde tranche’ gepubliceerd, gevolgd door het besluit tot wijziging van de Activiteitenregeling. Met dit besluit is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd en is het duidelijker geworden waarop bedrijven precies kunnen besparen.

Aandachtspunten verduurzaming

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft tal van aandachtspunten geformuleerd waarop de ondernemer kan besparen. De gehele Wet milieubeheer is op 14 april gepubliceerd in de Staatscourant.