De Eerste Kamer heeft op dinsdag 24 juni ingestemd met de Wet hervorming kindregelingen. Hiermee gaat het aantal tegemoetkomingen voor ouders met kinderen fors omlaag. Van de tien bestaande kindregelingen blijven er in 2015 nog maar vier over.

Hervorming kindregelingen

De volgende vier kindregelingen blijven bestaan:

  • Kinderbijslag: een inkomensonafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen.
  • Kindgebonden budget: inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen tot 18 jaar.
  • Combinatiekorting: inkomensafhankelijke fiscale tegemoetkoming voor extra kosten door combinatie werk en zorg voor kinderen.
  • Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

De ouderschapsverlofkorting, de aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen en de verschillende regelingen voor alleenstaande ouders (zoals de alleenstaande-ouderkorting) verdwijnen.

Tip:
Aanvankelijk was het ook de bedoeling om de gratis schoolboeken af te schaffen. Deze maatregel gaat echter niet door. Vanaf het schooljaar 2015-2016 blijven schoolboeken in het voortgezet onderwijs gratis.

Gescheiden ouders

Met name het afschaffen van de aftrek uitgaven voor levensonderhoud van kinderen kan nadelig uitpakken voor gescheiden ouders. Betaalt u namelijk kinderalimentatie dan heeft u, wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, nu nog recht op de forfaitaire aftrek voor kosten van levensonderhoud van kinderen. Deze aftrekpost in de inkomstenbelasting is dit jaar al met tientallen euro’s per kwartaal omlaag gegaan ten opzichte van vorig jaar. Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet hervorming kindregelingen komt de aftrek vanaf 2015 helemaal te vervallen.

Financiële ondersteuning

Alle alleenstaande ouders met een minimuminkomen, uit werk of uit een uitkering, ontvangen vanaf 2015 dezelfde financiële ondersteuning. Het gaat om een tegemoetkoming in het kindgebonden budget. Alleenstaande ouders die gaan werken voor het minimumloon gaan er hierdoor financieel op vooruit.