Het kabinet heeft de pensioenen gemaximeerd. Daarom zijn voor inkomens boven de ton nettolijfrentes uitgevonden. Wat zijn nettolijfrentes en hoe aantrekkelijk zijn die eigenlijk?

Een nettolijfrente is in veel opzichten te vergelijken met een gewone lijfrente. U stort dan in de regel bij een verzekeraar maandelijks een bedrag voor uw oude dag. Een belangrijk verschil is echter dat de premie voor een gewone lijfrente aftrekbaar is, mits u voldoet aan de voorwaarden en tot een bepaald maximum. De premie voor een nettolijfrente is nooit aftrekbaar. Het voordeel van een nettolijfrente is dat deze vrijgesteld is in box 3. En dat scheelt dus jaarlijks 1,2% belasting over het opgebouwde vermogen.

Premie

De premie die u mag inleggen, is afhankelijk van de leeftijd en varieert tussen de 2,3% en 13,5%. De premie wordt berekend over uw arbeidsinkomsten, waaronder uw winstinkomen valt. Voor 2016 geldt dat alleen uw arbeidsinkomen boven € 101.519 meetelt. U moet rekening houden met AOW en eventueel opgebouwd pensioen.

Tip:
Laat altijd door de verzekeraar de maximale premie berekenen, want als u meer premie stort dan toegestaan, vervalt de hele vrijstelling in box 3. Zelfs als u bij wijze van spreken maar één euro te veel stort.

De afkoop van een nettolijfrente is via boetes fiscaal erg onaantrekkelijk gemaakt. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal jaren dat u onterecht van de vrijstelling in box 3 geprofiteerd heeft. Dat kan daarom op termijn aardig oplopen. U dient zich dan ook te realiseren dat u over de gestorte premies langere tijd niet kunt beschikken.

Aanvulling pensioen

De nettolijfrente kent dus niet alleen voordelen. Toch kunnen hogere inkomens zo een aardige aanvulling op het pensioen realiseren. Daarbij telt ook mee dat de heffing in box 3 vanaf volgend jaar gewijzigd wordt en voor degenen met een hoger vermogen flink stijgt.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een nettolijfrente, neem dan contact met ons op.