Uit een recent onderzoek blijkt dat ruim tweederde van de samenwonende partners die meewerken aan het bedrijf van de andere partner daar niet voor betaald krijgen. Na de relatie blijven deze partners met lege handen achter. Kunt u uw partner onbetaald aan het werk zetten?

Hieronder komt aan bod welke beloningsvorm u kunt kiezen en wat de fiscale gevolgen hiervan zijn.

U geeft uw partner geen vergoeding

Als uw partner onbetaald meewerkt, kunt u na afloop van het jaar een bedrag aftrekken van uw winst, de meewerkaftrek. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag van de meewerkaftrek is afhankelijk van de hoogte van de winst en van het aantal uren dat uw partner meewerkt. U dient het aantal meegewerkte uren van uw partner aannemelijk te maken. Hierbij kunt u het beste gebruik maken van een urenadministratie.

U geeft uw partner een arbeidsbeloning

Geeft u uw partner een vergoeding voor de werkzaamheden binnen uw onderneming van minimaal € 5.000? Dan kunt u deze beloning van uw winst aftrekken. Geeft u uw partner een arbeidsvergoeding van minder dan € 5.000? Dan heeft u recht op de meewerkaftrek. De arbeidsbeloning is voor uw partner inkomen, als die beloning minimaal € 5.000 is. Uw partner betaalt daarover inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

U sluit een arbeidsovereenkomst met uw partner

U kunt met uw partner een arbeidsovereenkomst sluiten. Uw partner is dan bij u in dienstbetrekking. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw partner werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw andere werknemers.
  • Uw partner ontvangt loon.

Het loon van uw partner wordt betrokken in de loonheffing.

U vormt samen met uw partner een onderneming (Man-vrouw firma)

Kwalificeren zowel u als uw partner als ondernemer? Dan kunt u samen een man-vrouw firma vormen, de speciale variant van de vennootschap onder firma. Uw partner is hierbij dan medeondernemer met alle consequenties van dien. Zo kan uw partner afzonderlijk in aanmerking komen voor de fiscale ondernemersfaciliteiten maar dient uw partner zich te laten registeren bij de KvK en de belastingdienst. Uw partner is zodoende wel medeverantwoordelijk voor schulden van de onderneming.

Let op!
Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw partner geen inkomen. Uw partner hoeft daarover dus geen belasting te betalen!