Op 1 juli is het subsidieprogramma mobiliteitsvouchers gestart. Het programma richt zich op het mobiliteitsbeleid van het mkb.

Om bewustzijn te creëren bij het mkb over de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement geeft de overheid grote en kleine mobiliteitsvouchers uit. U kunt denken aan advies over vermindering van uw uitgaven voor mobiliteit, productiviteitsstijging, minder parkeerproblematiek rond uw bedrijf, maatschappelijk verantwoord ondernemen en verbetering van de werk- en privébalans van uw medewerkers.

Wat kunt u met de vouchers doen?
De vouchers fungeren als tegoedmiddelen. Met de kleine voucher kunt u een mobiliteitsscan uit laten voeren door een deskundige. Deze voucher heeft een waarde van € 1.500. Met de grote voucher kunt u, nadat de mobiliteitsscan is afgerond, advies krijgen van een adviseur voor het invoeren van de maatregelen. De waarde van deze voucher bedraagt maximaal twee derde van de advieskosten exclusief btw tot een maximum van € 4.500.

Wat zijn de voorwaarden?
Een beroep op de vouchers is alleen mogelijk indien u minimaal 25 en maximaal 250 werknemers in dienst heeft. U kunt eenmalig een kleine en een grote mobiliteitsvoucher aanvragen. Het subsidieplafond voor de uitgifte van beide vouchers is € 3.000.000 voor de gehele looptijd.

Let op!
U heeft nog tot en met 30 juni 2011 de tijd om de vouchers aan te vragen. Voor een aanvraag kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier via deze link: Aanvraagformulier subsidieregelingprogramma mobiliteitsvouchers