Met ingang van 1 juli 2011 heeft u geen last meer van het preventieve toezicht dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie uitoefent bij de oprichting en statutenwijzigingen van rechtspersonen. Het preventieve toezicht zal plaats maken voor een systeem van doorlopend toezicht.

Wat u kunt verwachten vanaf 1 juli 2011

Het systeem van doorlopend toezicht houdt in dat u geen verklaring van geen bezwaar meer hoeft aan te vragen. Het invullen van uitgebreide vragenlijsten over gegevens van de oprichters, bestuurders en aandeelhouders is dus vanaf 1 juli verleden tijd!

Doorlopend toezicht

Bij het doorlopend toezicht zullen rechtspersonen op bepaalde levensloopmomenten zoals bij een oprichting of een statutenwijziging, tegen de achtergrond van bepaalde risicoprofielen gescreend worden. Gegevens hiervoor zal de Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verzamelen uit allerlei basisregistraties. Denk aan het handelsregister, GBA, Kadaster, Belastingdienst, UWV, politie- en insolventieregisters. Daarnaast zal het toezicht zich voortaan niet alleen richten op NV’s en BV’s maar ook op stichtingen en buitenlandse ondernemingen. Op deze manier beoogt het ministerie fraude of ander misbruik sneller op te sporen.

Overigens heeft het ministerie laten weten niet soepeler om te zullen gaan met aanvragen die voor 1 juli 2011 binnenkomen.

Let op!
Bent u van plan om binnenkort een BV op te richten? Na 1 juli 2011 kunt u bij een oprichting of statutenwijziging kosten en tijd besparen!