De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verlengt de uiterste datum voor het indienen van WBSO-aanvragen met startmaand mei 2016. De uiterste indieningsdatum staat nu op 5 april 2016. Reden voor deze verlenging is een storing op het eLoket. De verlenging geldt ook voor het mededelen van de gerealiseerde uren, kosten en uitgaven over 2015.

WBSO voor speur- en ontwikkelingswerk

Een van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Met de WBSO kunt u de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) binnen uw bedrijf verlagen, maar ook de overige S&O-kosten en uitgaven. Tot 2016 vielen deze overige kosten en uitgaven overigens nog onder de RDA (Research & Developmentaftrek). Met ingang van dit jaar zijn de WBSO en de RDA samengevoegd tot een regeling: WBSO.

Als werkgever kunt u maximaal drie keer per jaar een digitale WBSO-aanvraag indienen voor een periode van minimaal drie en maximaal twaalf maanden. De aanvraag mag meerdere projecten bevatten en moet minstens één volledige kalendermaand voor het begin van de projectperiode worden ingediend. Start de projectperiode dus in mei 2016 dan is de uiterste indieningsdatum van de WBSO-aanvraag 31 maart 2016.

Vanwege problemen met het eLoket op RVO.nl voor WBSO-aanvragen is die uiterste indieningsdatum van 31 maart 2016 nu verlengd tot en met 5 april 2016.

Let op!
Bent u zelfstandig ondernemer, dan geldt dit maximum niet. U kunt tot en met 30 september ongelimiteerd aanvragen indienen voor het kalenderjaar 2016.