Met mijn werknemer heb ik afgesproken om voor een bepaalde vergoeding de belasting voor mijn rekening te nemen. In eerste instantie heb ik deze vergoeding dan ook aangewezen als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. Ik heb nu andere afspraken met mijn werknemer gemaakt en we hebben afgesproken om de vergoeding alsnog individueel te belasten bij hem. Kan ik dit met terugwerkende kracht corrigeren?

Nee, dat kan niet. Een eerdere keuze voor aanwijzen als eindheffingsbestanddeel kunt u niet later alsnog door middel van foutenherstel wijzigen in een individuele verloning in een eerder tijdvak. U kunt wel afspraken maken om de door u verschuldigde eindheffing te laten compenseren door de werknemer. Een dergelijk inhouding die u op het loon inhoudt om de eindheffing te compenseren, vormt negatief loon voor de werknemer op het moment van die inhouding.

Tip:
Gedurende het kalenderjaar gaat de Belastingdienst er vanuit dat een vergoeding is aangewezen is als eindheffingsbestanddeel op het moment dat deze vergoeding niet individueel verloond is. Als door een fout per abuis niet individueel verloond is, kunt u deze fout wel door foutenherstel wijzigen in het eerdere tijdvak.