Stel: U verbouwt uw bestaande woning en financiert deze verbouwing eerst uit eigen middelen. Pas later sluit u alsnog hiervoor een (hypothecaire) lening af. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de rente op deze lening fiscaal af te trekken als eigen woningrente.

De Hoge Raad heeft onlangs bevestigd dat een tijdelijke kortstondige voorfinanciering van een verbouwing van een eigen woning met eigen middelen geen probleem hoeft te geven voor de renteaftrek voor een later afgesloten lening. De betreffende lening kan daarom gewoon dienen als eigenwoningschuld, mits u aan de eisen voldoet.

Dit is het geval wanneer u het volgende aannemelijk kunt maken:
– Op het moment van de verbouwing was het uw bedoeling om de uitgaven (later) met een geldlening te financieren.
– De later afgesloten financiering moet ook daadwerkelijk ter uitvoering van dat voornemen zijn aangegaan.
U moet dus vooraf, tijdens en achteraf kunnen aangeven dat het uw bedoeling was om het onderhoud of de verbetering van de eigen woning extern te financieren. Dat u tijdelijk van eigen middelen gebruik heeft gemaakt, is dan van ondergeschikt belang.

Tip
Voldoet u aan de eisen en heeft u een financiering afgesloten na een betaalde verbouwing dan kunt u de rente aftrekken van uw ‘box 1’-inkomen.