Per 1 januari 2014 komt er een einde aan de afdrachtvermindering onderwijs. Deze wordt dan vervangen door de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren. De afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs betekent echter niet dat de Belastingdienst niet meer zal controleren of u als werkgever de afdrachtvermindering in het verleden juist heeft toegepast. Werkgevers die niet aan alle voorwaarden voldoen, kunnen rekenen op een naheffingsaanslag loonheffingen en een eventuele boete.

Tip:
Wilt u weten of u volgend jaar in aanmerking komt voor de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren, kijk dan eens op de site van Agentschap NL.

Controle op afdrachtvermindering

In een nieuwsbericht van deze week liet de Belastingdienst weten voorlopig te blijven controleren of werkgevers de afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 goed hebben toegepast. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dit lang niet altijd het geval is. Zo komt het voor dat werkgevers bepaalde verplichte gegevens niet goed in hun administratie hebben opgenomen of dat de werknemer niet de volledige opleiding heeft gevolgd.

Stelt de Belastingdienst bij een controle vast dat u de afdrachtvermindering onderwijs onterecht heeft toegepast, dan riskeert u niet alleen een of meerdere naheffingsaanslagen inclusief rente, maar ook een boete.

Let op!
Bij een controle over de juiste toepassing van de afdrachtvermindering kan de Belastingdienst tot vijf jaar teruggaan. In 2013 kan de Belastingdienst dan ook met terugwerkende kracht naheffingsaanslagen opleggen tot en met 2008.

Extra aandachtspunten

Heeft u de afgelopen jaren in uw aangifte loonheffingen aanspraak gemaakt op de afdrachtvermindering onderwijs controleer dan samen met ons of u de regels correct in acht heeft genomen. Waar moet u daarbij zoal op letten?

  • Check of u de afdrachtvermindering onderwijs voor de juiste categorieën werknemers en leerlingen heeft toegepast en of u voldoet aan de administratieve verplichtingen, zoals het bij uw administratie bewaren van de ondertekende leer-werkovereenkomst.
  • Controleer of de hoogte van de door u toegepaste afdrachtvermindering onderwijs klopt.
  • Check of is voldaan aan de onderwijs- en kwaliteitsvereisten.

Let op!
Mocht blijken dat u de afdrachtvermindering onderwijs toch niet goed heeft toegepast, corrigeer dan zo snel mogelijk de aangifte loonheffingen. Daarbij maakt het verschil of u aangiften over 2013 corrigeert of aangiften over 2012 en eerdere jaren. Van Oeveren Accountants kan u hierover meer vertellen.