De afdrachtvermindering onderwijs compenseert werkgevers in de loonbelasting als die leerlingen of werknemers begeleiden op weg naar een diploma of promotie. Het voornemen bestaat om de regeling per 1 januari 2014 om te vormen tot een subsidieregeling.

Subsidieregeling

De subsidie is onder meer bedoeld voor de volgende doelgroepen:

  • leerlingen in het mbo die een beroepsbegeleidende leerweg volgen (BBL);
  • studenten in het hbo die een techniekopleiding (inclusief agro) volgen bestaande uit een combinatie van leren en werken (zowel duaal als deeltijd-hbo).

 

Verdwijnen doelgroepen afdrachtvermindering

Er komen minder doelgroepen in aanmerking voor de subsidie dan voor de afdrachtvermindering onderwijs. De volgende groepen komen vanaf 2014 onder meer niet in aanmerking voor de subsidie:

  • leerlingen met een mbo-bol-opleiding;
  • leerlingen die een leerwerktraject volgen in het vmbo;
  • voormalige werklozen die worden opgeleid tot startkwalificatie;
  • personen die via een EVC-traject een ervaringscertificaat behalen;
  • studenten die een niet-technische hbo-opleiding volgen.

Let op!
Houd er rekening mee dat u voor deze groepen vanaf 2014 de afdrachtvermindering onderwijs waarschijnlijk niet meer kunt toepassen! Er is namelijk niet voorzien in een overgangsregeling.