Betaalt u de premie voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een automatische incasso? Het kan zijn dat deze premie, die eigenlijk eind december 2014 van uw rekening had moeten zijn afgeschreven, pas in januari 2015 daadwerkelijk is afgeschreven. Dat kan ongewenste gevolgen hebben voor uw premieaftrek over 2014. Gelukkig is er een goedkeuring.

Doordat uiteindelijk pas per augustus 2014 de omzetting van bankrekeningnummers in IBAN-rekeningnummers is gerealiseerd, kan de uitvoering van automatische premie-incasso’s van lijfrenten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de tweede helft van december 2014 zijn vertraagd.
Normaal gesproken zijn lijfrentepremies en de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen aftrekbaar in het jaar van betaling. Door de vertraging met de automatische incasso’s kan het zijn dat de door u te betalen premie over 2014, pas begin januari 2015 is afgeschreven. Deze premie zou u dan ook pas in uw aangifte over 2015 in aftrek kunnen brengen.

Aftrek in 2014

Recent is goedgekeurd dat u deze premiebetaling toch in 2014 in aftrek mag brengen. Bovendien mag u in de berekening van het box 3-vermogen per 1 januari 2015 een correctie aanbrengen, dus alsof de premie in 2014 van uw rekening is afgeschreven. Voorwaarde is wel dat u deze premiebetaling niet ook nog een keer in 2015 in aanmerking neemt.