Het kabinet heeft een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de AOW-partnertoeslag voor mensen met hogere inkomens vanaf 2015 in vier jaarlijkse stappen te korten of zelfs af te schaffen.

De korting gaat gelden voor AOW-ers met een inkomen (exclusief AOW) vanaf € 46.000. Bij een inkomen vanaf ongeveer € 54.000 wordt de partnertoeslag volledig afgeschaft.

Geen overgangsmaatregel

De maatregel geldt vanaf 1 januari 2015 onverkort voor elke AOW-er. Er zal wel sprake zijn van een geleidelijke invoering. Dit betekent dat in 2015 25% van de korting/afschaffing zal worden doorgevoerd, in 2016 50% en in 2017 75%. Vanaf 2018 zal de korting/afschaffing volledig zijn.

De voorgestelde maatregel is alleen van invloed op mensen die voor 1 januari 1950 geboren zijn. Al eerder is namelijk besloten dat mensen die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, vanaf 1 januari 2015 geen partnertoeslag meer krijgen.

Let op!
De afschaffing/korting van de partnertoeslag is nog niet definitief. De Tweede en Eerste Kamer moeten hierover nog beslissen.