Zoals u weet is de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) dit jaar afgeschaft. U heeft al gemerkt dat u dit jaar geen premie meer hoefde te betalen. Middels de WAZ waren zelfstandigen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De maximale uitkering op grond van de WAZ bedraagt 70% van het minimumloon.
Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering hield tot voor kort rekening met het reeds via de WAZ verzekerde bedrag. Een zelfstandige die na het afschaffen van de WAZ niets regelt en arbeidsongeschikt wordt heeft alleen nog recht op een bijstandsuitkering. Het is dan ook van belang uw arbeidsongeschiktheidsverzekering uit te breiden voor het ontstane inkomensgat. Voor zelfstandigen die zich binnen drie maanden na afschaffing van de WAZ melden, maar die worden geweigerd voor een gewone particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt er door de overheid in overleg met de verzekeraars een alternatieve verzekering geboden. Indien gewenst kunnen wij u hier nader over informeren.