Voor een goede bedrijfsuitoefening zijn ondernemers constant bezig met investeren in bedrijsmiddelen. Omdat bedrijfsmiddelen een aantal jaren meegaan, kunnen niet alle kosten in één keer worden afgetrokken van de winst in het jaar van aanschaf. In plaats daarvan mag de ondernemer afschrijven over meerdere jaren. Dit jaar beschikt u dankzij een tijdelijke maatregel over extra mogelijkheden.

Lineaire methode

Bij afschrijven verdeelt u de kosten over de jaren waarin het bedrijfsmiddel wordt gebruikt. Elk jaar kunt u dus een deel van de investering als kosten (afschrijving) aftrekken. De meest gebruikte methode om de afschrijving te berekenen is de zogenoemde lineaire methode. De afschrijving is dan gelijk aan een vast percentage van het verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde.

Tijdelijke regeling willekeurig afschrijven

Gezien de economische crisis is per 1 januari 2009 besloten om alle ondernemers tijdelijk in aanmerking te laten komen voor willekeurige afschrijving. De tijdelijke regeling geldt tot 1 januari 2012. De tijdelijke regeling houdt in dat een investering in het investeringsjaar tot maximaal 50% kan worden afgeschreven en het restant in één of meer van de volgende jaren. Een voordeel van de willekeurige afschrijving is dat u in een korte tijd veel kunt afschrijven. Hierdoor is uw winst lager en betaalt u dus minder belasting. Een nadeel is dat als u veel afschrijft, uw bedrijfsmiddel eerder zijn restwaarde bereikt. Dat betekent dat u daarna niet meer kunt afschrijven. Hierdoor valt uw winst in latere jaren hoger uit en betaalt u dus meer belasting.

Willekeurig afschrijven voor startende ondernemers

Gaat u een onderneming starten? Weet dan dat starters onder voorwaarden ook nog na 1 januari 2012 gebruik kunnen maken van willekeurig afschrijven.

Let op!
Heeft u bedrijfsmiddelen aangeschaft die minder kosten dan € 450, dan hoeft u niet af te schrijven. U kunt dan het volledige bedrag aftrekken in het jaar van aanschaf.