Wanneer u in uw laatste aangifte inkomstenbelasting een bedrag aan ziektekosten of andere buitengewone uitgaven hebt opgegeven, is het verstandig om voor 2009 te bekijken of de hoogte van uw toetsingsinkomen voor de toeslagen nog klopt. Vanaf 2009 zijn bepaalde ziektekosten namelijk niet meer aftrekbaar, maar deze wijziging heeft de Belastingdienst niet meegenomen in de voorschotbeschikking voor de toeslagen van dit jaar. Het is dus mogelijk dat uw toeslagen voor het komende jaar op basis van een te laag toetsingsinkomen zijn berekend en u nu een te hoog bedrag aan toeslagen ontvangt.

Toetsingsinkomen
In Nederland kennen we een viertal toeslagen: de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. De hoogte van deze toeslagen is afhankelijk van uw zogenoemde toetsingsinkomen. Daarbij geldt dat hoe lager uw toetsingsinkomen is, hoe hoger de toeslagen zijn die u ontvangt. Wanneer u in uw laatste aangifte inkomstenbelasting een bedrag aan ziektekosten of andere buitengewone uitgaven hebt afgetrokken, kan het zijn dat uw toetsingsinkomen daardoor lager werd en u zodoende een hoger bedrag aan toeslagen hebt ontvangen.

Wijziging aftrek ziektekosten
In 2009 is de belastingaftrek van ziektekosten veranderd en zijn bepaalde kosten niet meer aftrekbaar. Dit kan dus ook gevolgen hebben voor de hoogte van uw toetsingsinkomen en daarmee de hoogte van uw toeslagen. De Belastingdienst heeft bij de voorschotbeschikking 2009 echter nog geen rekening gehouden met deze wijziging in de aftrek van ziektekosten. Het is daarom belangrijk dat u opnieuw uw toetsingsinkomen berekent.

Berekening
Op www.toeslagen.nl kunt u uw toetsingsinkomen opnieuw berekenen en een eventuele wijziging meteen doorgeven aan de Belastingdienst. Wanneer namelijk blijkt dat de toeslagen die u op dit moment ontvangt op basis van een te laag toetsingsinkomen zijn berekend, ontvangt u teveel toeslag en moet u dat later terugbetalen. Als u tijdig een wijziging in uw toetsingsinkomen doorgeeft aan de Belastingdienst, zal het bedrag dat u in de eerste maanden van 2009 teveel hebt ontvangen, verrekend worden met de toeslagen die u nog moet krijgen. Zo voorkomt u dat u na afloop van het jaar moet terugbetalen.

Let op!

Door een verandering in de aftrek van ziektekosten in 2009 kan uw toetsingsinkomen voor de toeslagen gewijzigd zijn. Hierdoor is het mogelijk dat u op dit moment een te hoog bedrag aan zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en/of kindgebonden budget ontvangt. Om te voorkomen dat u dit teveel ontvangen bedrag aan het einde van het jaar moet terugbetalen aan de Belastingdienst, kunt u op www.toeslagen.nl uw toetsingsinkomen opnieuw berekenen en een eventuele wijziging meteen doorgeven.