Per 1 juli 2013 voert het kabinet een algemene regeling in die het recht op schadevergoeding voor rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen bepaalt. Deze regeling wordt opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht. Deze versimpeling moet een einde maken aan de wirwar van regelingen over nadeelcompensatie in verschillende wetten.

Nadeelcompensatie of schadevergoeding

Wanneer u als ondernemer schade lijdt door overheidshandelen kunt u een vergoeding vragen. U kunt zowel een vergoeding voor een rechtmatige overheidshandeling vragen (dat heet nadeelcompensatie) als voor een onrechtmatige overheidshandeling (u krijgt dan een schadevergoeding). Het opbreken van de weg is een voorbeeld waarbij de overheid rechtmatig bezig is. Het onterecht weigeren van een vergunning is een voorbeeld van onrechtmatig handelen. U kunt hier zelfs een volledige schadevergoeding voor krijgen.

De aanvraag voor vergoeding wordt schriftelijk ingediend bij de overheid, die verantwoordelijk is voor het desbetreffende handelen. Er is bezwaar bij de overheidsinstelling en beroep bij de rechter mogelijk.