Wat te doen met het pensioen in eigen beheer, gezien alle problemen met deze vorm van pensioenopbouw voor de dga? Die vraag hing al enige tijd in de lucht, maar eindelijk is er nu een eerste concrete stap gezet. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft namelijk twee mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt. De ene variant voor het eigenbeheerpensioen is de oudedagsbestemmingsreserve. De andere variant is het oudedagssparen in eigen beheer.

Oudedagsbestemmingsreserve

De oudedagsbestemmingsreserve (OBR) is een fiscale reserve in eigen beheer voor de oude dag van de dga. Jaarlijks kan een bedrag ten laste van de winst worden gereserveerd. De OBR behoort tot het fiscale vermogen van de bv. Het is aan de bv om te kiezen voor (maximale) dotatie of om minder of zelfs niet te doteren aan de OBR. Uiteindelijk moet de bv het opgebouwde bedrag gebruiken voor het extern bedingen van een lijfrente, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht voor u als dga. Dat is meestal het moment waarop u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In plaats van extern afstorten is het ook mogelijk om vanuit de bv 20 jaar lang periodieke uitkeringen te ontvangen.  

Oudedagssparen in eigen beheer

Bij het oudedagssparen in eigen beheer kunt u jaarlijks maximaal een bepaald percentage van uw loon opzij zetten binnen de bv. Vanaf het moment dat u start met opbouwen heeft u een juridisch afdwingbaar recht op het opgebouwde potje. Daarmee is uw positie en die van uw partner sterker dan bij de OBR. Voor de bv vormt het opgebouwde oudedagsspaarpotje vreemd vermogen. Ook hier geldt dat de oudedagsspaarverplichting uiteindelijk moet worden aangewend voor het extern verwerven van een lijfrente, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht. Net als bij de OBR is er de mogelijkheid van periodieke uitkeringen gedurende 20 jaar vanuit de bv. 

Voorkeur

Helemaal knelpuntvrij zijn de twee nu gepresenteerde oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer niet. Ook moet rekening worden gehouden met overgangsrecht want in beide varianten is het mogelijk om het pensioen in eigen beheer om te zetten in oudedagssparen dan wel in OBR. Omdat oudedagssparen meer knelpunten zal oplossen en minder nieuwe problemen zal opleveren dan de OBR, gaat de voorkeur van de staatssecretaris uit naar de oplossingsrichting van het oudedagssparen. Er is echter nog een optie: afschaffen van pensioenopbouw in eigen beheer. Deze variant met overgangsregeling is nog niet uitgewerkt. 

Let op!
De komende tijd zal er eerst een debat plaatsvinden over de twee oplossingsrichtingen. Deze staan dus zeker nog niet vast. Het wordt wel steeds duidelijker dat het pensioen in eigen beheer in zijn huidige vorm de langste tijd heeft gehad. Of er al een nieuwe regeling zal zijn per 1 januari 2016 is nog niet te zeggen.