De Eerste Kamer heeft op dinsdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet. Deze wet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Wanneer u mensen met een ziekte of handicap aan het werk helpt dan komt u mogelijk in aanmerking voor een loonkostensubsidie.

Participatiewet in het kort

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan (participeren). Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd gaat de Participatiewet in op 1 januari 2015. De wet heeft onder meer gevolgen voor de Wajong. Vanaf volgend jaar hebben alleen jonggehandicapten die nooit meer kunnen werken nog recht op een Wajong-uitkering. Jongeren die nu al een Wajong-uitkering ontvangen, krijgen te maken met een herbeoordeling. Wie kan werken maar niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen kan zich melden bij de gemeente voor begeleiding naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning.

Extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Met de sociale partners heeft het kabinet afspraken gemaakt om meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk te helpen. Het is de bedoeling dat er de komende jaren bij bedrijven 100.000 extra banen bijkomen voor deze doelgroep en nog eens 25.000 bij de overheid. Die banenafspraak is niet vrijblijvend. Komen er niet genoeg banen vrij, dan volgt er mogelijk vanaf 1 januari 2017 een zogeheten quotumheffing. Het quotum gaat echter niet gelden voor kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers.

Let op!
De banenafspraak om meer arbeidsbeperkte mensen aan het werk te helpen is vastgelegd in de Quotumwet. De Tweede en Eerste Kamer moeten dit wetsvoorstel nog in behandeling nemen.

Loonkostensubsidie

Wanneer u als werkgever iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking komt u mogelijk in aanmerking voor een loonkostensubsidie. Ook dit is opgenomen in de Participatiewet. Er is namelijk afgesproken dat iedereen recht heeft op het wettelijk minimumloon. Als werkgever mag u niet onder het wettelijk minimumloon betalen. Nu kan het zijn dat iemand door zijn handicap wel kan werken, maar door verminderde productiviteit niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen. In dat geval kunt u van de gemeente een loonkostensubsidie ontvangen als compensatie voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Bijvoorbeeld 20% voor een werknemer die door een arbeidshandicap 20% langzamer werkt dan een ander.