Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u meestal niet verzekerd voor werknemersverzekeringen en zult u zich eventueel zelf moeten verzekeren tegen het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn bijna altijd fiscaal aftrekbaar. U kunt een dergelijke verzekering in privé afsluiten of via de bv. De keuze is aan u.

Wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Lang niet alle dga’s zijn verzekerd tegen het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het is aan u of u zich wel of niet wenst te verzekeren, maar bedenk wel dat er vanuit de overheid – op de bijstand na – in ieder geval niets voor u is geregeld. U zult dus, eventueel samen met uw adviseur, zelf de risico’s en de consequenties moeten inschatten wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Houdt u daarbij in gedachte dat de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering afhankelijk is van een aantal factoren, zoals de hoogte van het eigen risico, de looptijd van de uitkering, uw leeftijd, beroep en uw gezondheid.

Aftrekbare premie

Vervolgens staat u voor de keuze of u de arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé wilt afsluiten of via de bv. De premies die u betaalt voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn volledig aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat deze verzekering recht geeft op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval. De periodieke uitkeringen zijn belast.

Let op!
De premies voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering die recht geeft op een eenmalige uitkering, zijn niet aftrekbaar.

Sluit u de arbeidsongeschiktheidsverzekering af via de bv, dan zijn de premies aftrekbaar in de bv. Over het algemeen is dit echter minder aantrekkelijk. De betaalde premies zijn namelijk in privé tegen een hoger tarief aftrekbaar en bij een faillissement van de bv loopt u niet het risico dat uw uitkering in gevaar komt. Nadeel is wel dat een deel van de premie voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, ondanks het hogere tarief, wel voor uw eigen rekening blijft.