Met ingang van 1 januari 2006 wordt het privé-gebruik van de auto van de zaak niet langer in de aangifte inkomstenbelasting aangegeven. Vanaf deze datum zal de auto van de zaak in de loonbelasting worden aangegeven. Dit betekent niet alleen een administratieve lastenverzwaring voor u als werkgever. U wordt namelijk verantwoordelijkheid voor het juist en volledig aangeven van de bijtelling voor privé-gebruik. Zoals bekend bedraagt de bijtelling momenteel 22% van de cataloguswaarde. Een eventuele bijdrage mag, onder voorwaarden, op de bijtelling in mindering gebracht worden. Kan door middel van een sluitende kilometeradministratie aangetoond worden dat minder dan 500 kilometer privé is gereden, dan kan de bijtelling achterwege blijven.
Gebeurt de aangifte niet juist dan zal in het vervolg de werknemer niet langer in verzuim zijn , maar de werkgever. Aan hem kan dan een naheffingsaanslag en/ of boete voor de loonbelasting worden opgelegd.
Uiteraard wilt u voorkomen dat er achteraf onduidelijkheden en of discussies ontstaan over de bijtelling. Wij raden u dan ook aan reeds nu diverse zaken te inventariseren, beleid te ontwikkelen naar uw werknemers en gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen.
Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn.