Het gesjoemel met CO2-emissies bij Volkswagen roept de vraag op of dit fiscale gevolgen heeft voor automobilisten en leaserijders die vanwege belastingvoordelen rondrijden in een zéér zuinige auto. Staatssecretaris Wiebes van Financiën is dit aan het onderzoeken en geeft aan dat als eventueel schadeverhaal mogelijk is, dit thuishoort bij de veroorzaker van de schade en niet bij de consument.

Het hebben van een auto met een (zéér) lage of geen CO2-uitstoot is gunstig bijvoorbeeld voor de BPM, de wegenbelasting en voor de bijtelling indien het een zakelijke auto betreft die ook privé wordt gebruikt. Wanneer CO2-emissies onregelmatigheden vertonen, zoals geconstateerd bij Volkswagen, dan heeft dit direct invloed op verleende belastingvoordelen. 

Momenteel onderzoekt staatssecretaris Wiebes de fiscale gevolgen van gesjoemel met CO2-emissies. De Volkswagen Groep heeft al laten weten eventuele belastingheffingen vanwege de te lage fabrieksopgave van CO2-uitstoot voor zijn rekening te willen nemen. De consument mag hier niet de dupe van worden. Ook Wiebes erkent dat als Nederland hierdoor belastinginkomsten is misgelopen en verhaal mogelijk is, dit thuishoort bij de veroorzaker van de schade en niet bij de consument.