Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om ook bij een bank of beleggingsinstelling fiscaal gefacilieerd te sparen voor de opbouw van uw pensioen.

Banksparen
Per 1 januari 2008 is het zogenoemde ‘banksparen’ ingevoerd. Daarmee is het wettelijk mogelijk om via een geblokkeerde rekening bij een bank of beleggingsinstelling fiscaal gefacilieerd te sparen voor uw pensioen of voor aflossing van uw hypotheek. Het banksparen is eenvoudiger en overzichtelijker dan een lijfrentepolis of beleggingsproduct. Doel van de invoering is dat er meer concurrentie komt op de markt voor dergelijke polissen; u bent niet enkel meer aangewezen op de verzekeraars.

Pensioentekort
Als sprake is van een pensioentekort, kunt u er voor kiezen dit aan te vullen met banksparen. De bedragen die u stort, zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De hoogte van het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken, is afhankelijk van uw inkomen en het reeds opgebouwde pensioen. Het opgebouwde bedrag wordt belast op het moment van uitkering.

Let op!
In de praktijk blijkt nog weinig gebruik te worden gemaakt van ‘bankspaarproducten’. Het fiscaal gefacilieerd sparen kan voordelig voor u uitpakken. Informeer er eens naar bij uw adviseur!