Vaak wordt een BBZ lening (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) geassocieerd met faillissement of schuldsanering. Zij wordt daarom soms als negatief ervaren. Toch is dit maar één aspect van het financieringsinstrument van de overheid. Wist u dat ook sommige starters in aanmerking komen voor een uitkering of financiering?

Doel van de regeling
De BBZ is in het leven geroepen om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. In bepaalde gevallen kunt u een beroep doen op de overheid totdat u weer in uw eigen levensbehoeften kunt voorzien. De financieringsvorm is echter ook bedoeld om ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen financieel te ondersteunen zoals: startende-, stakende- en oudere ondernemers met een niet (langer) levensvatbaar bedrijf en marginale ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Dus als een bank of financiële instelling u niet meer kan financieren zijn er wellicht mogelijkheden bij de overheid.

Wat zijn de voorwaarden?
Iedereen met een goed ondernemersplan en een uitkering kan een dergelijke lening aanvragen. Er wordt onder andere bekeken of er sprake is van vermogen van de aanvrager. Ook moet blijken dat uw onderneming levensvatbaar is, dan wel wordt. Deze eis is soepeler wanneer u ouder dan 55 jaar bent. Ook moet u minimaal 1225 uur besteden aan de ondernemingsactiviteiten. Tenslotte moet u gewoon voldoen aan de ondernemerseisen (inschrijving KvK, vergunningen, diploma’s, milieueisen e.d.). Mocht u al langer ondernemer zijn en aanvulling op uw inkomen nodig hebben, dan is onder bepaalde voorwaarden ook een beroep mogelijk op de overheidsfaciliteit.

Waar moet u zijn?
U kunt u bij de Sociale Dienst van uw gemeente informeren of u in aanmerking komt voor de faciliteit of bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.home.szw.nl).