Op 3 november 2009 is een wijziging aangenomen in de nieuwe Successiewet. Bij een bedrijfsopvolging worden bedrijven met een waarde tot € 1 miljoen volledig vrijgesteld van successieheffing.

Als de Eerste Kamer instemt met de vernieuwde Successiewet dan kunnen familiebedrijven per 1 januari 2010 onder voorwaarden tot € 1 miljoen onbelast worden overgedragen. Is de waarde van de onderneming hoger, dan is van het meerdere 83% voorwaardelijk vrijgesteld.

De grens van € 1 miljoen moet worden beoordeeld vanuit de waarde van de onderneming en niet vanuit de omvang van de verkrijging. Om de waarde van de onderneming te bepalen wordt als uitgangspunt genomen de positie van de erflater of schenker.

Let op:
De regeling geldt alleen bij overdracht van een onderneming. De schenking of erfenis van een BV zonder onderneming, bijvoorbeeld een BV met alleen beleggingen of een pensioen-BV, komt niet voor de vrijstelling in aanmerking.