Houdt u zich bezig met de renovatie en herstel van woningen? Dan maakt u sinds 1 oktober 2010 gebruik van het verlaagd btw-tarief van 6%. Oorspronkelijk zou deze tijdelijke regeling vervallen op 1 juli 2011, maar de regeling werd verlengd tot 1 oktober 2011.

De Aannemersfederatie Nederland (AFNL) heeft een dringend verzoek gedaan op staatssecretaris Weekers van Financiën om het lage btw-tarief van 6% te handhaven. Middelgrote en kleine bedrijven vrezen een omzetdaling indien het btw-tarief verhoogd wordt naar 19%.

Lagere btw-opbrengst

De toepassing van het verlaagd btw-tarief heeft het afgelopen jaar geleid tot een forse toename van renovatie- en herstelwerkzaamheden. Voor de periode na 1 oktober hebben bouwbedrijven nauwelijks werk in portefeuille. Bedrijven vrezen dan ook een omzetdaling van enkele tientallen procenten.

Geen geld meer!

Hoewel de staatssecretaris begrip heeft voor de situatie, geeft hij aan dat het behoud van het lage btw-tarief er niet in zit. Het ontbreekt hem namelijk aan financiële middelen. De staatssecretaris wijst erop dat de maatregel al langer is doorgelopen dan de bedoeling was.

Let op!
Maakt u gebruik van het lage btw-tarief voor de bouw? Let dan op dat per 1 oktober het btw-tarief van 19% weer gaat gelden!