Op 30 september 2010 heeft het beoogde nieuwe kabinet een concept regeer- en gedoogakkoord gepresenteerd. Hieronder berichten wij u over de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers.

Invoering nieuwe ondernemersfaciliteit
In plaats van de bestaande fiscale faciliteiten waar u als ondernemer een beroep op kunt doen komt er straks één nieuwe geïntegreerde ondernemersfaciliteit. Deze faciliteit zal gericht zijn op het bevorderen van winstgevend ondernemerschap en het wegnemen van de belemmerende marginale druk uit de zelfstandigenaftrek.

Verlaging subsidies in ruil voor lastenverlaging vennootschapsbelasting
Het kabinet gaat op subsidies bezuinigen. Dit betekent dat u alleen nog maar in aanmerking kunt komen voor subsidies indien de effectiviteit ervan bewezen is. Hiervoor in de plaats kunt u wel een lastenverlaging verwachten via de vennootschapsbelasting en de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO).

Verlaging administratieve lasten en regeldruk
De enorme administratieve lastendruk en regeldruk waar u mee te maken hebt moet in 2012 ten opzichte van 2010 met 10% zijn gedaald. Het gaat hierbij onder meer om uniformering van het loonbegrip, de aanpak van de loonsomheffing, de verkorting van de winstaangifte en de vereenvoudiging van de regelgeving voor BV’s.

Let op!
De weergave van deze wijzigingen geven u slechts een globale indruk en zijn bij lange na nog niet definitief.