Het kabinet heeft de regeling Research & Development Aftrek (RDA) in het Belastingplan 2012 uitgewerkt.

Wat houdt de RDA regeling in?

De RDA regeling 
De RDA regeling is een nieuw fiscaal instrument, waarmee de overheid bedrijven vanaf 2012 extra willen stimuleren om te innoveren. Dit houdt in dat u een belastingaftrek kunt krijgen welke is gericht op investeringen en kosten die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. U kunt in aanmerking komen voor een aftrek van 40%. Deze regeling geldt zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. De loonkosten vallen niet onder deze regeling, omdat de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) dit al fiscaal stimuleert.

Aanvraag via Agentschap NL

De RDA wordt vastgesteld door het Agentschap NL. U ontvangt dus van het Agentschap NL een beschikking die de hoogte van de RDA weergeeft. Deze beschikking is gebaseerd op de door u aangegeven schatting van de kosten en investeringen over een bepaald jaar of een periode binnen dat jaar. U krijgt een correctie mogelijkheid in het geval blijkt dat uw kosten en investeringen meer dan een bepaalde marge afwijken van uw schatting vooraf.

Hoe verwerkt u de RDA in uw aangifte?

U neemt de RDA over van de door het Agentschap NL afgegeven beschikking in uw winstaangifte voor de inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. De Belastingdienst controleert vervolgens of de hoogte van de door u in de aangifte ingevulde RDA overeenkomt met het bedrag op de door het Agentschap NL afgegeven beschikking.

Let op!
De RDA regeling zal vanaf 1 januari 2012 gelden.