Met ingang van 1 juli 2008 is een aantal belastingen ingevoerd of verhoogd. Vooral de vervuiler gaat dit in zijn portemonnee voelen. Een overzicht…

Vliegbelasting
Het meest in het oog springend is de introductie van de vliegbelasting. Deze belasting wordt opgelegd per vertrekkende passagier. Er gelden twee verschillende tarieven, gedifferentieerd naar bestemming. Allereerst wordt € 11,25 in rekening gebracht voor bestemmingen gelegen binnen de Europese Unie (incl. de Canarische Eilanden, Azoren en Madeira) of afstanden tot 2500 kilometer. Voor overige bestemmingen geldt een tarief van € 45. De belasting wordt opgelegd aan exploitanten van de luchthaven. Transferpassagiers (passagiers die enkel in Nederland overstappen op een ander toestel) zijn uitgezonderd van de belasting.

Tabakaccijns
De accijns op sigaretten is verhoogd met € 0,29 per pakje van 20 stuks, wat inclusief BTW een prijsstijging betekent van € 0,35. Daarnaast is de accijns op shag verhoogd met € 0,46 per pakje van 50 gram, wat inclusief BTW een prijsstijging van € 0,54 meebrengt. Tenslotte is de minimumaccijns verhoogd van 97% naar 100% waardoor de prijs van een goedkoop pakje sigaretten of shag 5 tot 10 cent extra zal stijgen, naast de hiervoor genoemde prijsstijgingen.

Diesel en LPG-accijns
De accijns op LPG is verhoogd met € 0,015 per liter, waardoor deze nu op € 0,067 per liter komt. De accijns op diesel is met € 0,03 per liter toegenomen. De accijns op blanke diesel (gebruikt door de normale weggebruikers) komt daarmee op € 0,406 per liter en de accijns op rode diesel (gebruikt voor tractors, scheepvaart, industrie en landbouw) komt op € 0,077 per liter.

Kansspelbelasting
Over de opbrengst van kansspelautomaten zijn de exploitanten (eigenaren) kansspelbelasting verschuldigd. Deze opbrengst is dus niet langer onderworpen aan de heffing van BTW. Het tarief van de kansspelbelasting bedraagt 29% en is verschuldigd over de inleggelden, verminderd met de uitgekeerde prijzen. Tafelspelen, zoals roulette, zijn met ingang van 1 juli 2008 niet langer tegen 40,85% (het gebruteerde tarief), maar tegen 29% belast.

Energiebelasting
De eerste schijf van energiebelasting op elektriciteit is verhoogd met € 0,0025 per kWh. Over de eerste 10.000 kWh is de energiebelasting per kWh van € 0,0727 naar € 0,0752 gegaan.

Kritiek
De diverse belastingverhogingen hebben van alle kanten kritiek gekregen, zowel van oud-parlementariërs, consumenten als belangenverenigingen. De overheid kiest er echter voor de vervuiler zwaarder te belasten, om zodoende de belasting op arbeid (relatief) te verlichten.