Het Kabinet wil de productie en gebruik van elektrische auto’s stimuleren. Het Kabinet heeft dan ook voornemens bestuurders van een elektrische auto van de zaak tegemoet te komen in de bijtelling. Dit betekent dat u de eerste twee jaar de fiscale bijtelling niet hoeft te betalen. Daarna gaat de bijtelling naar de helft.

Fiscale bijtelling
De bijtelling voor privégebruik auto van de zaak komt aan de orde als een auto van de zaak ook voor privédoeleinden ter beschikking staat en met die auto op jaarbasis meer dan 500 privékilometers wordt gereden. Nu ligt de fiscale bijtelling voor de schoonste categorie auto’s op 14 procent. De eerste twee jaar wordt de bijtelling voor een elektrische leaseauto verlaagd naar nihil. Na twee jaar bedraagt de bijtelling 7 procent.

Let op!
De verlaging van de bijtelling heeft als doel personen met een auto van de zaak die ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, te stimuleren om voor een elektrische auto te kiezen. U hoeft dan de eerste twee jaar geen fiscale bijtelling te betalen. Daarna betaalt u slechts de helft van de bijtelling (7 procent).