Het leenstelsel dat per 1 september 2015 is ingegaan voor nieuwe studenten in het hoger onderwijs roept bij ouders de vraag op of zij belastingvrij kunnen bijdragen aan de studie van hun kind. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën, bij de behandeling van het Belastingplan 2016, verduidelijkt dat normaal gesproken geen schenkbelasting verschuldigd zal zijn.

Wilt u bijdragen aan de studie van uw kind om te voorkomen dat uw kind een te hoge studieschuld opbouwt bij de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), dan is uw bijdrage niet belast met schenkbelasting. Dat geldt in ieder geval als uw kind voor zijn 21e jaar is begonnen met een reguliere studie. Het maakt daarbij niet uit of u aan uw kind geld geeft om de studie of de uitgaven voor levensonderhoud te bekostigen, of dat u deze kosten zelf betaalt.

Er kan wel sprake zijn van een schenking als uw kind op de leeftijd van 21 jaar of ouder start met een reguliere studie. Veelal valt dan echter de betaling van studiekosten of kosten van levensonderhoud onder de schenkingsvrijstelling wegens het zogenoemde ‘nakomen van een natuurlijke verbintenis’. 

Let op!
Van een schenking is zeker geen sprake als het de door de DUO berekende ouderbijdrage voor de studie betreft. 

Aflossen studieschuld

Wilt u uw zoon of dochter helpen met het aflossen van de studieschuld, dan kan dit belastingvrij door gebruik te maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 5.277 (2016: € 5.304) of de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van € 25.322 (2016: € 25.449) voor uw kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar.

Tip:
Betreft het een dure studie dan is er onder voorwaarden de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van € 52.752 (2015). Het moet dan wel gaan om een studie van ten minste € 20.000 per jaar, exclusief de kosten voor levensonderhoud.