Uw werknemers die ook weleens thuiswerken, kunt u fiscaal vriendelijk faciliteren met internet en telefoon. Bedenk hierbij dat de diverse telefoonkosten verschillend behandeld worden.

De vergoeding van een internetaansluiting die uw werknemer nodig heeft om thuis te kunnen werken, valt onder het noodzakelijkheidscriterium van de werkkostenregeling. U kunt deze internetkosten daarom onbelast vergoeden.

Mobiele telefoon

Hetzelfde geldt voor de vergoeding van een mobiele telefoon die uw werknemer nodig heeft om thuis te kunnen werken.

Vaste telefoon

Een vaste telefoonlijn valt echter nooit onder het noodzakelijkheidscriterium, ook niet als uw werknemer de telefoonlijn nodig heeft om thuis te kunnen werken. Vergoedt u deze kosten dan worden deze individueel belast bij uw werknemer tenzij u de vergoeding aanwijst als eindheffingsbestanddeel in de vrije ruimte. In dat geval is een eindheffing verschuldigd van 80% voor zover het totaal van vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in de vrije ruimte hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom.