Vanaf 1 januari 2006 is het mogelijk om voor de loonheffingen een beperkte fiscale eenheid aan te vragen. Deze regeling kan vooral interessant zijn voor concerns waarbinnen regelmatig personeel overgaat van de ene naar de andere onderneming.

Een fiscale eenheid loonbelasting is een samenhangende groep van inhoudingsplichtigen. Zij is geïntroduceerd met het oog op de administratieve lastenverlichting. U moet hiervoor een verzoek indienen bij de inspecteur.

Geen gezamenlijke aangifte
Meerdere inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen die door de Belastingdienst als een samenhangende groep worden aangemerkt, blijven gewoon zelf aangifte doen. Er is dus geen gezamenlijke aangifte mogelijk, zoals bij een fiscale eenheid voor de BTW en VPB wel het geval is. Het is wel mogelijk om gelijktijdig aangifte te doen en de verschuldigde (totaal)belasting in een keer te betalen. De voorwaarden staan opgenomen in de wet loonbelasting (art 27e).

Voordelen
Bij overplaatsing van een medewerker binnen het concern, hoeft geen nieuwe identificatie plaats te vinden en hoeft er geen nieuwe eerstedagsmelding te worden gedaan. Vooral binnen concerns waar regelmatig medewerkers worden overgeplaatst, scheelt dat veel rompslomp.
Bij overplaatsing kan de werknemer gewoon blijven deelnemen aan de spaarloonregeling. Als er geen fiscale eenheid zou zijn, dan zou hij/zij pas per 1 januari van het volgend jaar weer kunnen deelnemen. Bij uitgezonden en ingekomen werknemers loopt de 30%-bewijsregel gewoon door, tenzij de omstandigheden gewijzigd zijn.

Tip
Hebt u werknemers die regelmatig worden overgeplaatst, dan is wellicht de toepassing van de beperkte fiscale eenheid in de loonbelasting mogelijk. Hiermee kunt u een administratieve latenverlichting bereiken.