Wilt u toekomstige successieheffing besparen door te schenken aan uw kinderen, maar niet de zeggenschap over uw vermogen verliezen? Of heeft u niet voldoende vrije middelen voorhanden? Dan is er een oplossing: schenken door schuldigerkenning.

‘Op papier’
Bij een schenking door schuldigerkenning vindt de schenking enkel ‘op papier’ plaats. De ouders schenken hierbij een bedrag, maar blijven dat bedrag aan hun kinderen schuldig. Op papier gaat de schenking dus over, maar uw kinderen kunnen er nog niet over beschikken. Zo verliest u niet de zeggenschap over uw vermogen. Dit maakt schenken dus ook mogelijk als u niet over voldoende vrije middelen beschikt, bijvoorbeeld als uw geld vastzit in een onderneming of in beleggingen.

Inkomstenbelasting
Bij schenking door schuldigerkenning krijgen de ouders een schuld aan hun kinderen en de kinderen een vordering op hun ouders. Deze schuld kunnen de ouders in mindering brengen op de grondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3. Bij de kinderen valt de vordering eveneens in box 3. Meerderjarige kinderen worden hiervoor zelfstandig belast. Zij kunnen daardoor gebruik maken van het heffingvrije vermogen (€ 20.014 per kind in 2007). Als er verder geen box 3-vermogen is bij een meerderjarig kind, wordt over dit bedrag dus 1,2% vermogensrendementsheffing bespaard.

Aandachtspunten
Bij een schenking door schuldigerkenning moet u met het volgende rekening houden:

 Jaarlijks moet er door de ouders een zakelijke rente worden vergoed over de schuld die zij aan hun kinderen hebben. De ouders moeten de rente daadwerkelijk betalen, hierbij is rente bijschrijven op de schuld niet voldoende. Welk percentage zakelijk is, staat niet vast. Om eventuele risico’s te vermijden is het aan te raden 6% rente te hanteren. De door de ouders betaalde rente is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar daar staat tegenover dat dit bedrag bij het kind ook niet belast is. Een bijkomend voordeel is dat de rentebetalingen (net als de schenking) in mindering komen op de nalatenschap.
 Wanneer de schenking pas wordt uitgevoerd bij het overlijden van de schenker (de schenker kan ook tijdens leven aflossen) en er is geen notariële akte opgemaakt, dan vervalt de schenking met het overlijden. De kinderen worden dan geacht het bedrag van de schenking bij overlijden krachtens erfrecht te hebben verkregen en is er dus successierecht verschuldigd. Om dit risico te vermijden is het verstandig om de schenking door schuldigerkenning altijd bij notariële akte te doen.

Tip
Bent u in de positie dat u vermogen kunt nalaten aan uw kinderen, maak dan uw nalatenschap zo klein mogelijk. Wilt u nog wel de beschikking over de geschonken bedragen behouden of heeft u niet voldoende vrije middelen voorhanden, dan is schenken door schuldigerkenning een goed alternatief. Raadpleeg uw adviseur voor meer informatie.