Werkgevers hebben per 1 juli 2007 en vervolgens elk halfjaar (per 1 juli en 1 januari) de mogelijkheid te kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-regeling.

Dit houdt in dat de werkgever de kosten voor de uitkeringen aan de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers voor eigen rekening neemt en dit risico vervolgens verzekert bij een private verzekeraar. De andere mogelijkheid is om voor het WGA-risico verzekerd te blijven bij het UWV, tegenwoordig de Belastingdienst.

Indien u heeft gekozen voor eigenrisicoschap geldt een uitkeringsplicht van 10 jaar. Na 10 jaar wordt de uitkeringsplicht door het UWV overgenomen. In totaal is de werkgever 12 jaar lang verantwoordelijk voor de arbeidsongeschikte werknemer. 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte en vervolgens 10 jaar de eventuele WGA-uitkering.

Particuliere verzekeraars rekenen vaak een aanzienlijk lagere premie dan het UWV. De gemiddelde premie bij het UWV is 0,7% tegen gemiddeld 0,3-06% premie over de loonsom. Ook werkt een verzekeraar sneller aan een eventuele arbeidsreïntegratie. Bij het UWV start dit proces pas wanneer een arbeidsongeschikte als zodanig is gekwalificeerd.

De overstap van UWV naar particuliere verzekeraars is het overwegen waard als u tussen de 5 en 100 werknemers heeft. Deze moeten daarbij geen of slechts een recent WAO-verleden hebben wat betreft ziekte onder het personeel, maar daarnaast geen verdere WIA-instroom. Voor de groep bedrijven met minder dan 5 werknemers is de overstap sowieso niet voordelig. Dit heeft te maken met het feit dat veel verzekeraars een minimumpremie hanteren. Zij zijn daardoor duurder voor de bedrijven met weinig werknemers.

Tip
Heeft u een onderneming met meer dan 5 werknemers? Wellicht is het dan raadzaam te overwegen de verzekering van het WGA-risico over te hevelen van het UWV naar een particuliere verzekeraar.