Als gevolg van een nieuw inningssysteem verandert het rekeningnummer voor een aantal belastingen. Momenteel betaalt u deze belastingen via het belastingkantoor van uw regio. Binnenkort moet u deze belastingen naar een centraal rekeningnummer overmaken.

Aangiften

Voor aangiften wijzigt de betaalwijze per 1 december 2009. Hiervoor worden per 1 december nieuwe aangifteformulieren gebruikt.

Per 1 december 2009 wijzigt de betaalwijze voor de volgende aangiften:

 • assurantiebelasting
 • cijns (mijnbouwwet)
 • oppervlakterecht (mijnbouwwet)
 • overdrachtsbelasting
 • dividendbelasting
 • houderschapsbelasting bussen en vrachtwagens (MB66)
 • belasting zware motorrijtuigen
 • teruggaven kerkelijke instellingen
 • kansspelbelasting
 • afkoopsommen landinrichtingskosten (LIK)

Aanslagen

Voor aanslagen wijzigt de betaalwijze per 1 januari 2010. Op de aanslagformulieren zal per 1 januari 2010 komen te staan dat u voor het betalen van aanslagen apart een acceptgiro ontvangt. Deze ontvangt u na enkele dagen. Hierop staat het betalingskenmerk dat u bij uw betaling moet vermelden.

Per 1 januari 2010 wijzigt de betaalwijze voor de volgende aanslagen:

 • winstaandeel (mijnbouwwet)
 • afvalstoffenbelasting (milieubelasting)
 • kolenbelasting (milieubelasting)
 • energiebelasting (milieubelasting)
 • grondwaterbelasting (milieubelasting)
 • leidingwaterbelasting (milieubelasting)
 • verpakkingenbelasting
 • ondernemingsradenheffing
 • assurantiebelasting
 • cijns (mijnbouwwet)
 • oppervlakterecht (mijnbouwwet)
 • overdrachtsbelasting
 • dividendbelasting
 • belasting op personenauto’s en motorrijwielen (wijzigt pas per 1 januari)
 • houderschapsbelasting bussen en vrachtwagens (MB66)
 • belasting zware motorrijtuigen
 • teruggaven kerkelijke instellingen
 • privégebruik auto
 • btw-compensatiefonds gemeente/provincie
 • kansspelbelasting
 • afkoopsommen landinrichtingskosten (LIK)

Let op!
Moet u één of meer van bovenstaande belastingen betalen? Verricht deze betaling dan op het nieuwe centrale rekeningnummer van de Belastingdienst in Apeldoorn: 441290. Voor aangiften is het nummer nu al in gebruik en voor aanslagen na 1 januari 2010.