Ik heb een inkomen van € 38.000 per jaar. Op basis van de tarieven die elk jaar door de overheid gepubliceerd worden verwacht ik 40,4% belasting te betalen. Hierop komen nog in minder mijn algemene heffingskorting en arbeidskorting. Ik heb het gevoel dat ik echter meer belasting betaal. Klopt dit?

Ja, dat gevoel kan kloppen. De berekening van de te betalen belasting is sinds een aantal jaren nog complexer geworden dan het al was. Dit komt door de zogenoemde afbouw van de heffingskortingen. Hierdoor kan een voorgesteld belastingtarief van 40,4% hoger uitvallen dan u in eerste instantie zou verwachten.

Tarieven

In de loonbelasting (maar ook in de inkomstenbelasting) kennen we een zogenaamd schijventarief. Vanaf een bepaald inkomen wordt een bepaald belastingtarief toegepast (welke stijgt naarmate het inkomen hoger is). In 2016 geldt voor zowel de loonbelasting als de inkomstenbelasting het volgende schijventarief (voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt):

 Schijf Belastbaar inkomen Belasting
 1 t/m 19.922 36,55%
 2 van 19.923 t/m 66.421 40,4%
 3 vanaf 66.422 52%

Heffingskortingen

Daarnaast kennen we zogenaamde heffingskortingen. Heffingskortingen vormen een vermindering op de te betalen belasting. De algemene heffingskorting bedraagt € 2.242 en de arbeidskorting € 3.103 (vanaf een inkomen van € 19.758). Deze kortingen komen in mindering op de belasting berekend volgens het tarief.

Sinds een aantal jaren wordt het bedrag van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting echter lager naarmate uw inkomen hoger wordt. Dit heet de afbouw van de heffingskortingen. Met name in 2016 is deze afbouw sterk toegenomen:

  • de algemene heffingskorting wordt vanaf een inkomen van € 19.923 met 4,822% afgebouwd,
  • de arbeidskorting wordt vanaf een inkomen van € 34.016 met 4% afgebouwd.

Dit betekent dat u in plaats van de verwachte korting op uw te betalen belasting van € 2.242 en € 3.103 ineens veel minder korting krijgt. Deze vermindering kan oplopen tot 8,822% van uw inkomen boven de hiervoor genoemde inkomens!

Kunt u het nog volgen? Wij gaan het proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld

Uw inkomen bedraagt € 38.000. Over de eerste € 19.922 bedraagt de belasting 36,55% (€ 7.281) belasting en over het restant 40,4% (€ 7.303). Per saldo derhalve € 14.584. Na aftrek van de algemene heffingskorting (€ 2.242) en de arbeidskorting (€ 3.103) verwacht u € 9.239 belasting te betalen.

Uw algemene heffingskorting wordt vanaf een inkomen van € 19.923 echter met 4,822% van dat hogere inkomen en uw arbeidskorting vanaf een inkomen van € 34.016 met 4% van dat hogere inkomen verminderd.

De door u te betalen belasting bedraagt dan:

 Tarief schijf 1 € 7.281 (36,55% over € 19.922)
 Bij: tarief schijf 2 € 7.304 + (40,4% over € 38.000 – € 19.922)
 Af: algemene heffingskorting € 2.242 –
 Bij: afbouw heffingskorting € 871 + (4,822% over € 38.000 – € 19.922)
 Af: arbeidskorting € 3.103 –
 Bij: afbouw arbeidskorting € 159 + (4% over € 38.000 – € 34.015)
 Te betalen belasting € 10.270

Belasting rekening houdend met afbouw heffingskortingen

De afbouw van de heffingskortingen kan in de tarieventabel worden ingebouwd. Op die manier kunt u eenvoudiger vaststellen hoe hoog de belastingdruk op een bepaald inkomen werkelijk is. In de volgende tabel (voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt) is de afbouw van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting verwerkt.

 Schijf Belastbaar inkomen Belasting
 1 t/m 19.922 36,55%
 2 van 19.923 t/m 34.015 45,222%
 3 van 34.016 t/m 66.417 49,222%
 4 van 66.418* t/m 66.421 44,400%
 5 van 66.422 t/m 111.590 56,00%
 6 vanaf 111.591** 52,00%

*vanaf dit inkomen geen recht meer op algemene heffingskorting
**vanaf dit inkomen geen recht meer op arbeidskorting

Toegepast op het voorbeeld kunt u de betalen belasting dan als volgt berekenen:

 Tarief schijf 1 € 7.281 (36,55% over € 19.922)
 Bij: tarief schijf 2 € 6.373 + (45.222% over € 34.015 – € 19.922)
 Bij: tarief schijf 3 € 1.961 + (49,222% over € 38.000 – € 34.015)
 Af: algemene heffingskorting € 2.242 –
 Af: arbeidskorting € 3.103 –
 Te betalen belasting € 10.270

Let op!
Voor inkomens tot € 19.758 kunt u de tabel niet gebruiken. Voor deze inkomens is de arbeidskorting lager dan € 3.103 maar loopt deze op naarmate het inkomen hoger wordt.